مجموعه های محوری خودرو

گروه آذهایتکس تولید کننده مجموعه های محوری خودرو شامل اکسل کامیون، اکسل عقب نیسان،اکسل جلوی نیسان، اکسل عقب پراید،اکسل عقب مزدا 2000، اکسل عقب پیکان، اکسل تراکتور و اکسل عقب زانتیا می باشد

آذهایتکس محور